Sbírka Marek Collection

Radim
Labuda

Biografie Radim Labuda

1976, Bratislava (SVK)
2001-2006 Akademie výtvarných umění, Praha
2000-2001 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
1995-2000 Fakulta architektÚry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
2012 rezidence Quinta das Pedras, Figueiras, Portugalsko
2012 rezidence 47 Sedgwick Rd., Londýn
2011 rezidence Litløy fyr, Vesterålen, Nórsko
2009 rezidence ISCP, New York
2004 Stipendium Art institute, San Francisco (Tony Labat)
2008 Laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého
2005 Cena Oskárar Čepana

www.radimradim.org

Jeden centimeter štvorcový

Jeden centimeter štvorcový

video
4:22 min.

Jeden centimeter štvorcový

Jeden centimeter štvorcový

video
4:22 min.

Jeden centimeter štvorcový

Jeden centimeter štvorcový

video
4:22 min.

Jeden centimeter štvorcový

Jeden centimeter štvorcový

video
4:22 min.

Jeden centimeter štvorcový

Jeden centimeter štvorcový

video
4:22 min.

Push the Button!
Push the Button!
Push the Button!

Push the Button!

video
0:23 min

2006
Surrogate
Surrogate
Surrogate

Surrogate

video
3:34 min

2005
The All-Seeing Eye I. (Afganistan)
The All-Seeing Eye I. (Afganistan)
The All-Seeing Eye I. (Afganistan)

The All-Seeing Eye I. (Afganistan)

video
9:42 min

2006
The All-Seeing Eye I. (Irak)
The All-Seeing Eye I. (Irak)
The All-Seeing Eye I. (Irak)

The All-Seeing Eye I. (Irak)

video
1:08 min

2006