Sbírka Marek Collection

Výtvarná sbírka bratrů Iva a Zdeňka Markových vznikla v roce 2000 díky jejich společnému zájmu o tvorbu studentů a čerstvých absolventů vysokých výtvarných škol. Orientace na neprověřené autory, která s sebou přináší příležitost objevovat výjimečné umělce a podpořit je v počátcích tvůrčí kariéry, se později rozšířila i o starší, etablované autory. Oba směry spojuje ambice sběratelů o zmapování, komplexní vhled do aktuální umělecké produkce. Podstatnou část sbírkového souboru tvoří klasická média, od roku 2007 se nicméně sběratelský tandem zaměřuje i na oblast nových médií jako je video, videoperformance či animace. Tím se také Sbírka Marek odlišuje od obvyklých sbírkotvorných přístupů soukromých i veřejných institucí. Výběr zastoupených autorů probíhá ve spolupráci s vizuálním umělcem Milanem Houserem a kurátorkou Marikou Kupkovou. Kromě několika výstavních prezentací je důležitou publikační platformou právě web sbírky, který má účinkovat jako otevřený depozitář i virtuální výstava. Sbírka má právní statut družstva.